Kategorie

Producenci

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

+ 48 533 229 664

(10-18)

PayU

Polityka prywatności sklepu Retro Kraft Shop www.retrokraftshop.pl

1.

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających sklep pod adresem www.retrokraftshop.pl zwany dalej sklepem, zarejestrowanych użytkowników i klientów ww. sklepu jest Jakub Maksimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Retro Kraft Shop Jakub Maksimowski pod adresem Al. Waszyngtona 100/20 04-015 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG. posiadający numer NIP 1132629356 oraz REGON 146957271 zwany dalej sprzedawcą.

2.

Sklep korzysta z plików cookies które zapisywane są na komputerze osoby odwiedzającej witrynę www.retrokraftshop.pl. Pliki te umożliwiają poprawne funkcjonowanie sklepu. Każda osoba ma prawo do modyfikacji, usunięcia lub zaprzestania korzystania z plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce z której korzysta.

3.

Osoby chcące dokonać rejestracji  w sklepie są proszone o podanie danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług oferowanych przez sklep, realizacji zamówień, marketingu bezpośredniego, przesyłania newslettera. Podstawami przetwarzania tych danych są umowa sprzedaży lub działania podejmowane w kierunku jej zawarcia, ciążące na sprzedawcy obowiązki wynikające z prawa podatkowego, zgoda na przetwarzanie danych osoby rejestrującej się w sklepie, przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, prowadzenie marketingu bezpośredniego, przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez sklep. Niepodanie danych może skutkować, niemożnością zarejestrowania w sklepie, niemożnością korzystania z usług oferowanych przez sklep, brakiem możliwości otrzymywania newslettera.

4.

Dane osobowe przetwarzane są przez sklep do momentu, ustania obowiązku prawnego ich przetwarzania, ustania możliwości dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5.

Osobie której dane osobowe przetwarza sklep przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Korzystanie z tych praw może odbyć się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny ze sklepem.

6.
Dane osobowe osoby zarejestrowanej w sklepie mogą być powierzane innym podmiotom w celu realizacji zamówień, umożliwienia korzystania ze sklepu. Podmioty te to: firma hostingowa Serveradmin Sp. z o.o., firmy przewoźnicze Poczta Polska S.A., DPD Polska Sp. z o.o., Inpost Paczkomaty Sp. z o.o.. Powierzanie danych odbywa się w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych przez sklep oraz na podstawie umów o powierzeniu danych osobowych zawartych między sklepem a wymienionymi wyżej podmiotami.

7.
Dane są przetwarzane przez sklep w sposób bezpieczny przy użyciu zabezpieczeń i środków zgodnych z przepisami prawa.
8.
Korzystanie z uprawnień dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez sklep odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem + 48 533 229 664, mailowy pod adresem kuba@retrokraftshop.pl oraz listowny pod adresem Retro Kraft Shop Jakub Maksimowski ul. Żeromskiego 4d/8 01-861 Warszawa


DARMOWA WYSYŁKA

 

PACZKOMATY