Kategorie

Producenci

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

+ 48 533 229 664

(10-18)

PayU

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 

1.

 

Sklep internetowy www.retrokraftshop.pl prowadzi firma Retro Kraft Shop Jakub Maksimowski (adres prowadzenia działalności Aleja Waszyngtona 100 lok. 20 04-015 Warszawa) zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: PL1132629356, REGON: 146957271 zwana dalej „sprzedawcą”.

 

2.

 

Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z klasyfikacją PKD 47.91.Z

3.

 

Firma Retro Kraft Shop Jakub Maksimowski jest zarejestrowanym płatnikiem VAT-u (w tym VAT-u Europejskiego zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej), w związku z tym wszystkie ceny towaru przedstawione na stronie internetowej zawierają podatek VAT.

 

4.

 

Wszelkie wpłaty przelewem odbywają się na konto firmowe o numerze 70 1140 2004 0000 3102 7568 6149 w banku MBANK S.A.

 

5.

 

Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@retrokraftshop.pl lub pocztą tradycyjną na korespondencyjny adres firmy prowadzącej sklep: ul. Żeromskiego 4d m. 8 01-861 Warszawa. Telefon +48 533 229 664 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18).

 

 

§2

KORZYSTANIE ZE SKLEPU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1.

 

Dokonywać zakupów w sklepie mogą tylko zarejestrowani użytkownicy.

 

2.

 

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie sklepu kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadzącą sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.

 

3.

 

Prawidłowe funkcjonowanie sklepu, a co za tym idzie bezproblemowe zawarcie umowy zakupu na odległość i dokonanie transakcji zakupu-sprzedaży jest uzależnione od posiadanej przez kupującego konfiguracji sprzętowej, dostępu do Internetu i posiadania adresu poczty elektronicznej.

 

4.

 

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

Komputer osobisty, bądź laptop wyposażony w procesor o taktowaniu minimalnym 1GHZ, posiadający minimum 1GB pamięci operacyjnej, dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersji XP lub nowszym, aktualną (ostatnia dostępna wersja) na dzień dokonywania zakupu w sklepie przeglądarką internetową Chrome, Opera, bądź Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

 

5.

 

Zalecane jest by posiadany przez kupującego sprzęt komputerowy był podłączony szerokopasmowym łączem do sieci Internet.

 

6.

 

By dokonać rejestracji, zakupu towaru i być informowanym na bieżąco o statusie swojego zamówienia kupujący powinien posiadać własny adres poczty elektronicznej.

 

7.

 

Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie kupującego.

 

8.

 

Firma Retro Kraft Shop Jakub Maksimowski i sklep przez nią prowadzony nie odpowiadają za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej kupującego. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, wysyłki towaru itd.

 

§3

CENY I TOWAR HANDLOWY

 

1.

 

Ceny, towary i usługi przedstawione w sklepie stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

2.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania produktów oraz usług z oferty bez wcześniejszego powiadamiania kupującego.

 

3.

 

Ceny wszystkich towarów i usług w sklepie zawierają podatek VAT.

 

4.

 

Ceny produktów oferowanych w sklepie mogą być przedstawione w dwóch walutach: polskich złotych (PLN) i euro (EUR).

 

5.

 

Podstawową ceną jest cena wyrażona w PLN. Ceny w EUR stanowią równowartość ceny wyrażonej w PLN, przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla tej waluty z dnia poprzedniego.§4

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.

 

Złożenie zamówienia w sklepie www.retrokraftshop.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy kupującym a sprzedawcą tj. firmą Retro Kraft Shop Jakub Maksimowski prowadzącą sklep.

 

2.

 

Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

 

3.

 

Kupujący poprzez złożenie zamówienia z opcją „Zapłata przelewem” lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności Payu zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji i wysyłki w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia poprzez dokonanie przelewu na konto sprzedawcy podane w punkcie 4 §1 lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności Payu.

 

4.

 

Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.

 

5.

 

Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania bądź przygotowania do odbioru osobistego zamówienia kupującemu w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto, zgodnie z wybranym przez niego sposobem wysyłki.

 

6.

 

W przypadku wybrania przez kupującego jako sposób zapłaty opcji „Płatność przy odbiorze”, sprzedawca zobowiązuje się do przygotowania zamówienia do odbioru osobistego w przeciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia bądź jego wysłania - jeśli kupujący wybrał wysyłkę za pobraniem w przeciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 

7.

 

Zamówienie złożone z opcją odbioru osobistego, nie odebrane przez kupującego w przeciągu 7 dni od daty jego przygotowania zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana (chyba że w ustaleniach indywidualnych między sprzedawcą a kupującym termin ten został wydłużony).

 

8.

 

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć/przekazać kupującemu rzeczy wchodzące w skład zamówienia bez wad.

 

 

§5

WYSYŁKA I METODY DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU.

 

1.

 

Koszty wysyłki zamówienia w wybrane przez siebie miejsce ponosi kupujący.

 

2.

 

Ceny wysyłki zawierają podatek VAT i przedstawiają się następująco:

Wartość zamówienia brutto

Poczta Polska
Kurier 48

Poczta Polska
Kurier 48 porbanie

Wysyłka paczkomatem InPost

do 150zł

10 zł

13 zł

8,99 zł

od 150zł do 200zł

7 zł

10 zł

7,50 zł

od 200zł

0 zł

5 zł

0 zł

 

 

Wartość zamówienia brutto

Przesyłka kurierska

Przesyłka kurierska za pobraniem

do 100zł

15 zł

17 zł

od 100zł do 200zł

12 zł

15 zł

od 200zł do 300zł

8 zł

12 zł

od 300zł

0 zł

10 zł

30.26 złotych brutto - przesyłka polecona zagraniczna (Europa, Rosja, Cypr, Izrael) dla zamówień o wartości do 100 zł brutto
42.56 złotych brutto - przesyłka polecona zagraniczna (Europa, Rosja, Cypr, Izrael) dla zamówień o wartości powyżej 100 zł brutto"

 

3.

 

Sprzedawca nie ponosi kosztów celnych związanych z wysyłką zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4.

 

Odbiór osobisty zamówienia odbywa się pod adresem korespondencyjnym sprzedawcy (punkt 5. §1), lub podczas wydarzenia związanego z działalnością sklepu, zgodnie z życzeniem klienta.

 

5.

 

Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki zamówienia w przeciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania należności za zamówienie na swoim koncie.

 §6

ZWROTY I REKLAMACJE

 

1.

 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.

 

2.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedającego jak również listowo na adres korespondencyjny sprzedawcy.

 

3.

 

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar zwracany przez kupującego powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (np. rozpakowanie towaru, sprawdzenie jego użyteczności/zgodności z zawartą umową).

4.

 

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu i realizacji zamówienia (kosztów wysyłki do kupującego ale tylko w wysokości nie przewyższającej najtańszy oferowany przez sprzedawcę sposób wysyłki) kupującemu przy użyciu tej samej formy płatności jakiego użył konsument w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 

5.

 

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania.

 

 

6.

 

Kupujący ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru na adres korespondencyjny sprzedawcy (punkt 5. §1). Przesyłka powinna zostać nadana w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 

7.

 

Kupujący może dokonać reklamacji zakupionych towarów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres mailowy bądź korespondencyjny sprzedawcy.

8.

 

Każda reklamacja towaru jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 14 dni od daty na oświadczeniu reklamacyjnym.

 

 

§7
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPRZEDAŻ

 

1.

 

Sprzedawca będący płatnikiem VAT dokonuje rejestracji sprzedaży za pomocą fiskalnej kasy rejestrującej.

 

2.

 

Kupujący podczas odbioru towaru (niezależnie od wybranego sposobu dostawy) otrzymuje paragon fiskalny będący dokumentem poświadczającym sprzedaż.

 

3.

 

Podczas procesu składania zamówienia kupujący może wybrać jako dokument sprzedaży fakturę. Faktura zostanie dostarczona kupującemu podczas odbioru towaru (niezależnie od wybranego sposobu dostawy).

 

4.

 

Kupujący chcący otrzymać fakturę do wystawionego uprzednio paragonu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kopii paragonu.

 

5.


Kupujący który jest zagranicznym płatnikiem VAT-u europejskiego ma prawo dokonać zakupu w cenach netto i otrzymać fakturę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po uprzedniej weryfikacji posiadanego numeru VAT UE na stronach Komisji Europejskiej.

 

 

 

§8

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY I JEGO ZASADY

 
 

1.

 

Za każde 10 zł brutto wydane w sklepie kupujący otrzymuje 1 punkt lojalnościowy.

 

2.

 

Dokładną ilość możliwych do uzyskania punktów lojalnościowych dla danych zakupów można zobaczyć w koszyku pod listą wybranych produktów.

 

3.

 

Po złożeniu zamówienia przez kupującego punkty będą widoczne w zakładce „Moje konto/Moje punkty lojalnościowe” ze statusem „W oczekiwaniu na potwierdzenie”.

 

4.

 

Po opłaceniu (osobiście bądź przelewem) i dostarczeniu (przesyłka lub odbiór osobisty) zamówienia  status punktów zmieni się na “Dostępne”.

 

5.

 

“Dostępne” punkty kupujący w dowolnym momencie może wymienić na bon rabatowy klikając “Zamień” w „Moje konto/Moje punkty lojalnościowe.”

 

6.

 

Jeśli kupujący anuluje, bądź zwróci swoje zamówienie punkty zostaną anulowane.

 

7.

Każdy 1 punkt kupujący może wymienić na bon rabatowy o wartości 0,2 złotych brutto, 2 punkty na bon rabatowy o wartości 0,4 złotych brutto, 3 punkty na 0,6 złotych brutto itd.

 

8.

 

Wymienione na bony rabatowe punkty uzyskują status „Już wykorzystane” i nie można ich więcej wymieniać.

 

9.

 

Bony rabatowe wygenerowane z punktów lojalnościowych będą widoczne w zakładce „Moje konto/Moje bony rabatowe”

 

10.

 

Bony rabatowe są ważne przez jeden rok od wygenerowania.

 

11.

 

Każdy bon rabatowy posiada unikalny, jednorazowy kod.

 

12.

 

By użyć bonu rabatowego należy wpisać w koszyku kod przypisany do bonu i kliknąć „Zastosuj”.

 

13.

 

Można użyć kilku bonów powtarzając powyższą operację dla każdego kodu.

 

14.

 

Użycie bonów rabatowych możliwe jest dopiero kiedy wartość koszyka osiągnie 100 zł brutto (81,30 zł netto).

 

15.

 

Użyte bony rabatowe tracą ważność i nie są już dostępne w zakładce „Moje konto/Moje bony rabatowe”

 

 

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.

 

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez kupującego sprzedawcy podlegają ochronie na zasadach określonych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

2.

 

Kupujący w każdym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji jak również ich usunięcia.

 

3.

 

Kupujący ma prawo i możliwość usunięcia własnego konta w dowolnym momencie. Jedynymi danymi przechowywanymi przez sklep po usunięciu konta są te dotyczące składanych zamówień.

 

4.

 

Wszystkie dane osobowe przekazywane sprzedawcy przez kupującego, także te przechowywane w plikach Cookies, są używane jedynie w celu realizacji zamówień bądź kontaktu z kupującym.

 

 

 

§10

PODSUMOWANIE

 

1.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks Prawa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 


RETRO KIT

 

DARMOWA WYSYŁKA

 

PACZKOMATY